Project Description

  • Modelo 3007CN: 35 kA – Convección Natural Transf. 100kVA

  • Modelo 3007W: 35 kA – Refrig. Agua, Transf. 100kVA
  • Modelo 3015W: 60 kA – Refrig. Agua, 2 x Transf. 100kVA paralelo