Project Description

  • 3007CN: 35 kA – Air cooling. 100kVA transformer
  • 3007W: 35 kA – Water cooling, 1 x 100kVA parallel transformer
  • 3015W: 60 kA – Water cooling, 2 x 100kVA parallel transformers