I+D+i Electrònica

Aquest portal pretén ser un mitjà per accedir al coneixement desenvolupat al departament d'I+D Electrònica de SERRA Soldadura, S.A.U. S'hi pot trobar i descarregar:

  • Actualitzacions de firmware dels controls de soldadura

  • Manuals d' Instruccions

  • Versions actualitzades del Software de Programació Centralizada

  • Documentació sobre accessoris (Unitat de Programació, Mòduls d'Entrades-Sortides, Terminal Gràfic,...)

  • Articles Tècnics

Per accedir-hi, ha de ser usuari registrat, per la qual cosa cal sol·licitar nom d'usuari a l'Administrador del portal.